AGM 2021 in October

Arcadia, 14. August 2021

See AGM 2021 documentation sent out 14. October here>>

Dear Arcadia Homeowners,

As it was announced earlier, we would like to remind you that Arcadia Annual General Meeting(AGM) will be implemented on 19th October 2021 at 2pm in Unique Group office. If there is no majority of attendance at the first meeting, the meeting will be postponed to 26th October 2021, and at that date, the meeting will be done without looking for majority.

The homeowners who could not attend the meeting in person, can authorize someone else to represent them at the meeting by filling the attached sample proxy authorization form.

For your information.

Kind Regards

Arcadia Site Management & Unique Group

———————————

Sayın Arcadia Kat Malikleri,

Sizlere daha önce duyurusu yapıldığı üzere, Arcadia Sitesinin yıllık olağan genel kurul toplantısının 19 Ekim 2021 tarihinde saat 14:00’de Unique Group ofisinde gerçekleştirileceğini hatırlatmak isteriz. 19 Ekim 2021 tarihinde yapılacak ilk toplantıda çoğunluk olmaması halinde ise, toplantı 26 Ekim 2021 tarihine ertelenecek ve çoğunluk şartı aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılamayacak olan kat malikleri, ekteki örnek toplantı vekalet formunu doldurup bize ileterek kendilerini temsil etmesi için bir başka kişiye vekalet verebilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Arcadia Site Yönetimi & Unique Group


Comments are closed.