Generalforsamling 2020

Øster Lyng, den 27. juli 2020.

Se alle dokumenter fra generalforsamlingen den 5. juli 2020 her>>

Søndag, den 5. juli 2020 blev der afholdt generalforsamling på Lyngkroen. Der var fremmødt 37 medlemmer repræsenterende 27 matrikler. Dagsorden var:

  1. Valg af dirigent: Carsten Riddersholm blev valgt
  2. Formandens beretning: Kan ses her>>
  3. Regnskab og budget: Kan ses her>>
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Se referatet her>>
  5. Valg af revisorer: Revisor blev genvalgt
  6. Indkomne forslag: Se under eventuelt, da ingen forslag var formeldt indsendt
  7. Eventuelt: Se referatet her>>

Vedligehold af vejene var igen i år det centrale punkt i generalforsamlingens diskussioner. Mange udtrykte tilfredshed med, at de mest befærdede veje havde fået en meget grundig reparation tidligere på året, hvilket er beskrevet i en tidligere nyhed. Se her>>

Henriks Tegning

Men den forbedrede vejkvalitet har desværre også medført, at mange kører for hurtigt, når man tager forholdene i betragtning. Det medfører større risiko for ulykker og endvidere er støv og støj meget generende for de sommerhusejere, der bor ud til vejene.

Der er indkøbt 40 sække støvbindere (magnesiumklorid) á 25 kg. De fleste sække er omdelt til beboere på Jakobsvænge, Markstien og den første del af Ingeborgsvænge. Disse beboere har påtaget sig opgaven af tilføre støvbindere i et større område end deres egen matrikel og foreningen prøver på den måde ved selvbetjening at spare penge på budgettet. Der er stadigvæk nogle få sække i reserve, som kan rekvireres hos formanden. Vi evaluerer ordningen på næste års generalforsamling.

Formanden, der også er næstformand i FSNR, har skrevet om de juridiske forpligtelser til at bidrage til vedligehold af private fællesveje, når disse udgør et vejsystem i et sommerhusområde. Se beretningen her>>

MVH / Webmaster

Comments are closed.