Grenafhentning efterår 2021

Øster Lyng, den 27. september 2021

Som vanligt vil der være afhentning af grene efter uge 42. Vi har ikke en nøjagtig dato endnu.

Grene, der skal afhentes, skal svare til en almindelig beskæring. Sørg for at beskære ud mod vejen og få grenene med i bunken. Det trænger mange steder. Det er IKKE grene fra en træfældning. Hvis bunken bærer præg af det, vil de ikke blive taget med.

Efter uge 42 vil vi gå en tur og se på hvor og hvor meget det handler om. Husk at grenene skal lægges helt ud til vejen, da de bliver samlet op med en grab. Der må ikke være haveaffald i bunken og det skal være tydeligt at bunken skal afhentes.

Der må ikke være trærødder i bunken, da sten og jord ødelægger flismaskinen.

Odsherred Kommune skriver på deres hjemmeside:

Sommerhusområder

På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning. Det betyder, at chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik. Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation.

Som grundejer skal du være opmærksom på at vedligeholde og beskære helt tilbage til skel mod samtlige veje/stier der befinder sig omkring matriklen, – for ikke at forglemme bagskel mod større og mindre veje/stier.

En del grundejerforeninger har egne vedtægter der bør følges. Se evt. lovgrundlaget § 61 i den private fællesvej, byzone.

Se beskæringsfilm om skraldemand der afhenter affald i sommerhusområder.

Comments are closed.