Generalforsamlingen 7/7 2024

Øster Lyng, den 10. juli 2024

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i Pakhuset i Nykøbing søndag den 7. juli 2024. Der var fremmødt 29 personer fordelt over 21 matrikler. Se referatet af den ordinære generalforsamling her>>

Efter formandens beretning diskuterede medlemmerne de aktuelle emner:

  • Afvanding via grøftesystemet
  • De private fællesveje
  • Affaldsordningen med de mange skraldespande
  • Grenafhentning
  • De aktuelle FSNR opgaver
  • Naturgrunde i stedet for haver. Se workshop den 4. august her>>

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage på “Natur på Sommerhusgrunde workshoppen i Pakhuset søndag den 4. august klokken 14 – 17. Invitationen kan ses her>>

MVH / Bestyrelsen

Comments are closed.