Afvanding mod Hov Vig

Hov Vig, den 16. april 2017

Palle Graubæk viser slusen til Hov Vig

I dag deltog Birthe og Lene fra bestyrelsen i en vandretur gennem Naturstyrelsens områder ved Hov Vig. Vandreturen var arrangeret af FSNR og vores guide var Palle Graubæk fra Naturstyrelsen Vestsjælland. Palle har arbejdet på Naturstyrelsens projektet i årtier og kender vores sommerhusområde bedre end nogen anden.

Formålet med vandreturen var at få en bedre forståelse af, hvordan vi bedst løser de oversvømmelsesproblemer, som vi sommerhusejere lider under med jævne mellemrum. Sidste gang vi for alvor havde disse problemer var i juli 2007 og med klimaændringerne in mente, så vil fremtiden byde på hyppigere oversvømmelsesproblemer, hvis vi ikke træffer de nødvendige foranstaltninger.

Afvandingen fra vores sommerhusområde i Østre Lyng reguleres via denne sluse, som Palle Graubæk overvåger dagligt. Når vandstanden er høj i Hov Vig, så lukkes slusen og når vandstanden i Hov Vig er lav, så åbner slusen automatisk og vores område afvandes.

Palle Graubæk forklarede, at under visse vejrforhold med nordvest storm, så kunne vandstanden i Hov Vig være over normal i flere uger med den konsekvens, at vores område ikke blev afvandet. I denne periode bliver de øverste jordlag i vores sommerhusområde mættet med vand, og hvis det så regner i flere dage, så kommer oversvømmelserne.

Et igangværende projekt har til formål at løse afvandingsproblemet permanent. Det er et kompliceret projekt, hvor selve planlægningen og de politiske beslutningsprocesser tager flere år, men det forventes at vi kan få glæde af resultaterne fra omkring 2022.

Læs mere om afvandingsprojektet på FSNR’s hjemmeside her>>

Comments are closed.