FL Medlemsskab

Holte, den 8. april 2017.

Bestyrelsen har i dag opsagt grundejerforeningens medlemsskab af Fritidshusejernes Landsforening (FL). Opsigelsen tager effekt fra 2018, og skulle vi fortryde opsigelsen, så kan vi tilmelde os igen. Vi tager emnet op på vores ordinære generalforsamling den 2. juli 2017.

Årsagen er, at FL har hævet kontingentet til et niveau, hvor Grf1965 finder det urimeligt i forhold til det kontingent, som Grf1965 opkræver. Vi har i mange år været glade for medlemsskabet af FL, og kontingentet har hvert år været med i vores budget.

Der er i skrivende stund indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i FL for at få valgt en ny Formand og Kasserer

Bestyrelsen vil på vores næste generalforsamling give en status på FL situationen og spørge medlemmerne om deres holdning til et fremtidigt samarbejde med FL.

Comments are closed.