Inspektion af Grøfter

Østre Lyng, den 24. marts 2017.

Bestyrelsen har i dag sammen med skoventreprenør Søren Christensen foretaget en inspektion og vurdering af alle foreningens grøfter.

Mange sommerhusgrunde lider af periodevise oversvømmelser og der er grundlæggende tre årsagstyper:

  1. Foreningens egne grøfter er ikke tilstrækkeligt godt vedligeholdt
  2. Grøfter og rørlægning til Hov Vig landkanalen har problemer med vedligeholdelse
  3. Vandstanden i Hov Vig landkanalen står højere end normalt.

Alle tre områder er næsten lige vigtige, da kæden ikke er stærkere end det svageste led. Bestyrelsen har opmærksomhed på alle tre årsagstyper og behandler disse i separate projekter.

I dag var det altså vores egne grøfter, der var fokus på. På forhånd havde bestyrelsen forberedt nogle oversigtskort med grøfterne indtegnet, så vi systematisk kunne gennemgå grøfternes tilstand med fagmand.

Vi afventer nu fagmandens anbefalinger.

Kort over afvandingsområderne

Klik på kort for forstørrelse. Vi har bedt om tilbud på følgende:

Grøftekort A: Vi vil gerne have et tilbud på gravning af grøften markeret med 1. Gravning udenom alle de træer der gror i grøften. 1 meter forlængelse af røret under Cederstien, både på den ene og den anden side af Cederstien. Og vi vil gerne have et tilbud på gravning af grøften markeret med 2. Grøften er p.t. fyldt op.

Grøftekort B: Vi vil gerne have et tilbud på vedligehold af grøfterne i vores grundejerforening – dvs. stykkerne markeret med orange 1 + 2 + 3 + 4. Her skal I beregne tilbudet som var tilbud A udført.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.