Vejskilte

Østre Lyng, den 24. marts 2017.

Bestyrelsen har i dag sammen med skoventreprenør Søren Christensen foretaget en inspektion og vurdering af de vejskilte, som gennem den senere tid er ødelagt af lasbilernes færden på foreningens veje.

Bestyrelsen har en begrundet mistanke om, hvem der påkører vores vejskilte, og har også påtalt det over for vognmanden, der pure benægter, at deres biler har påkørt vores vejskilte. (Klik for forstørrelse)

Bestyrelsen undersøger for tiden tre forskellige løsningsmuligheder:

  1. Erstatningsskilte, der placeres lidt længere inde på lodsejerens grund
  2. Store vejsten med vejnavne, der er mere robuste end lastbilernes baghjul
  3. En kombination med nye vejskilte, der beskyttes af store vejsten.

Vejsten med vejnavne indgraveret og vejsten som beskyttelse af vejskiltene blev diskuteret med skoventreprenør Søren Christensen og vi har bedt om et tilbud.

Nye vejskilte købes hos en anden leverandør, som vi har kontakt med.

Vi afventer nu de forskellige pristilbud.

Kort over områder, hvor vores vejskilte skal erstattes

Vejskiltekort

Vejskiltekort

Vejskiltekort: Vi vil gerne have et tilbud på 4 vej-sten. Kørt til Stenhugger og placeret på pladserne markeret med 1, 2, 3 og 4. Samtidig skal I prøve at rette de tre skilte op (markeret med lyseblåt på tegningen) som står ved Mangovej, Cederstien osv.

Comments are closed.