Tilsyn af Grøfter

Østre Lyng, den 4. maj 2017.

I dag gennemførte Gry fra Odsherred Kommune tilsyn med alle grøfter i foreningens område. Gry havde forberedt detaljerede kort over grøftesystemet og ved inspektionen blev der taget notater af grøfternes tilstand. Foreningens formand vil få tilsendt en rapport i løbet af nogle dage.

Rapporten vil blive gennemgået af Bestyrelsen, der parallelt har hjemtaget tilbud fra entreprenør på oprensning og vedligehold. Bestyrelsen vil kontakte bredejerne og diskutere, hvordan problemerne bedst kan løses.

Det videre forløb vil være:

  1. Rapport fra Gry (Natur og Miljø, Odsherred Kommune) vil blive sendt til Grf1965
  2. De pågældende grundejere gøres opmærksom om tilsynets vurdering
  3. Grøfte-sagene behandles på Generalforsamlingen 2. juli
  4. I slutningen af juli følges der op på Kommunens rapport
  5. Skulle der fortsat være grøfter, der ikke lever op til de officielle krav, så vil kommunen igangsætte afhjælpningsproceduren mod de pågældende grundejere.

Den 8. maj 2017 sendte Gry fra ODH Kommune ODH Rapport vedr Grøfter i GRF1965 til GRF1965.

Læs også folderen om Vandløb dræn og grøfter folder, der kan findes på kommunens hjemmeside.

Comments are closed.