Resumé af Generalforsamlingen

Lyngkroen, den 2. juli 2017.

I dag blev den ordinære GRF1965 generalforsamling afholdt på Lyngkroen. Knap 40 personer deltog og generalforsamlingen blev afholdt i en god og konstruktiv stemning selv om der var vanskelige og kontroversielle emner på dagsordenen. Hovedpunkterne fra generalforsamlingen var:

  • Referatet af Generalforsamlingen her>>
  • Formandens beretning kan ses her>>
  • Det godkendte regnskab for 2016 kan ses her>>
  • Budgettet for 2017 kan ses her>>
  • Kontingentet for 2018 vil være 500 kr.
  • Grenafhentningsordningen vil fortsætte i 2017 og ønskes permanent fremover
  • Afvandingen af foreningens område vil blive strammet op for at imødegå fremtidens udfordringer
  • Vedtægterne blev opdateret for at imødekomme nutidens krav. De opdaterede vedtægter kan ses her>>
  • Ordensreglementet blev opdateret for at imødekomme nutidens krav. De opdaterede vedtægter kan ses her>>

Gennem hele mødet blev der udvist en positiv holdning for, at vi i fællesskab og på solidarisk vis hjælper hinanden med at løse vores primære fælles udfordringer – nemlig vedligeholdelsen af vore veje, afvanding af foreningens område og grenafhentning hos de medlemmer, der ikke har alternative muligheder. Alt sammen for at styrke det gode naboskab og for at vores dejlige sommerhusområde fortsætter med at være et smukt og attraktivt område.

Se det officielle referat af Generalforsamlingen her>>

Se mere om Generalforsamlingen på denne side>>.

Comments are closed.