Vig Stormøde 19. august

Østre Lyng, den 20. august 2017

Det officielle mødereferat kan ses  her>>

Lørdag den 19. august 2017 blev der holdt det årlige orienteringsmøde for sommerhus repræsentanterne. Ca. 100 repræsentanter for grundejerforeningerne m.v. deltog i mødet sammen med repræsentanter fra Odsherred kommune. Mødet blev afholdt i den nye Vig Hal fra kl. 9:30 og tre timer frem. Odsherred Kommune vil udarbejde et referat fra mødet, men her er de centrale punkter:

Borgmester Thomas Adelskov

Borgmesteren bød traditionen tro os velkommen til dette SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere – nedlagt i 2018) stormøde og omtalte en række aktuelle punkter:

 • Fortalte at sommerhusgæsterne ikke havde svigtet i år selv om vejret havde været udfordrende
 • Orienterede om de mange event, der havde været afholdt hen over sommeren
 • Fortalte om kommunens fokus på at etablere flere cykelstier i hele området
 • Orienterede om kommunens arbejde med at udarbejde en samlet trafikplan for sommerhusområderne
 • Overvejede at opsige samarbejdet med “Blå Flag” ordningen (det gør en del borgmestre for tiden).
 • Bestræbelserne for at øge mobildækningen i området møder modstand mod nye sendemaster
 • Bestræbelserne med at etablere hurtigere internet til sommerhusejerne – et MUST for udlejning og salg
 • Den nye kommuneplan forventes vedtaget og offentliggjort i løbet af efteråret.
Natur, Miljø og Trafik – Kirsten Gyalokay

Kommunens chef for Natur, Miljø og Trafik fokuserede på tre områder:

 1. Beskæring af grene på sommerhusvejene, så renovationen og andre vigtige transporter biler kan komme frem. Kommunen har ind til nu været langmodige, når den enkelte grundejer ikke foretog de nødvendige beskæringer, men har på det seneste strammet op på procedurerne. Fremover må grundejerne forvente en hurtig og kontant reaktion fra kommunen, når fx renovationen klager over vanskelig fremkommelighed.
 2. Vi arbejder på at udarbejde en samlet trafikplan for hele kommunen og på den måde tilgodese vores strategier med hensyn til opprioritering af cykelstier, hastighedsbegrænsninger der tilpasses årstiden, tilpasninger af de øvrige vejnet til den nye motortrafikvej.
 3. Kystsikring er der blevet arbejdet meget på administrativt, men flere projekter har vanskeligheder ved at finde en partsfordeling af udgifterne.
Geopark og Turistaktiviteter – Hans-Jørgen Olsen

Direktør Hans-Jørgen Olsen kom med et omfattende indlæg om “Unesco Global Geopark Odsherred”:

 • I denne sommer har der været flere Geopark aktiviteter end nogensinde før
 • Vores status som Unesco Geopark skal snart genvurderes af Unesco og det forbereder vi
 • Øvrige turist aktiviteter er ligeledes blevet udvidet i år
 • Et af vores mål er at få den gennemsnitlige sommerhusbelægning forøget med én weekend
 • Vores skriftlige publikationer vil fremover blive udgivet i form af web-sider og apps til smart telefoner
 • Der er udgiver rigtig meget om Geopark og de øvrige turist aktiviteter. Se link til disse her>>
Sommerhus kloakering – Ghita Hansen

Direktøren for Odsherred Forsyning Ghita Hansen gav en opdatering på planen for sommerhus kloakeringen:

 • Den tidligere udmeldte strategi er radikalt blevet ændret i år som følge af den nye Vandsektorlov II og som følge af nye teknologier på især vandrensningsområdet.
 • Vandsektorlov II af 2016 tillader ikke den tidligere vedtagne investeringsmodel. Fremover skal der være en hurtigere realisering af investeringen i form af økonomiske gevinster og prismodellen skal være langt mere gennemsigtig for den enkelte bruger (grundejer) af systemet.
 • Dette medfører at den store investering i det centrale Tenglemark rensningsanlæg er neddroslet, og der vil fremover blive investeret i de eksisterende rensningsanlæg
 • Dette medfører at udrulningsplanen for sommerhuskloakeringen sænkes fra 800 etableringer per år til ca. 400 etableringer per år
 • Rækkefølgen for etableringen af sommerhuskloakeringen er ved at blive ændret, hvilket kan få stor betydning for den enkelte sommerhusejer. Den nye langtidsplan er endnu ikke vedtaget og meldt ud. Kun den kortsigtede plan er vedtaget og igangværende.
 • Kloakeringen af Hov Vig området afventer vedtagelsen af planen for grundvandssænkningen i området.

NB: For os sommerhusejere i Østre Lyng betyder det, at vi kan komme til at leve meget længe med sandmile løsningen (Birthe).

Mødet blev afsluttet med spørgsmål til panelet.

Comments are closed.