Dialogmøde 26/5

Østre Lyng, 30. april 2018.

Odsherred Kommune har besluttet at nedlægge SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere). Dette er til stor ærgelse for sommerhusejernes indflydelse på kommunens beslutninger vedrørende os sommerhusejere, da det reducerer vores muligheder for at stille koordinerede krav til kommunen. Kommunen har sendt følgende brev til os:

Kære alle

Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune med knap 27.000 sommerhuse. Med så stor koncentration af sommerhuse i Odsherred er dialogen mellem kommunen og sommerhusejerne en vigtig opgave.

I den seneste valgperiode var der nedsat et udvalg med seks sommerhusrepræsentanter og 3 politikere. Udvalget mødtes tre gange årligt og var derudover vært for et årligt møde med repræsentanter for bestyrelserne for sommerhusgrundejerforeninger.

Økonomiudvalget har i februar 2018 truffet beslutning om, at dialogen mellem sommerhusejere og kommunen i denne valgperiode skal være mere direkte. Der inviteres på denne baggrund til 2-3 årlige møder, hvor alle kommunens sommerhusejere inviteres.

Miljø- og Klimaudvalget vil være vært for møderne og på møderne vil emner med interesse for sommerhusejerne blive præsenteret. Sommerhusejerne vil fremover få mulighed for at påvirke dagsordenen.

Vedhæftet finder du invitationen til det første møde den 26. maj, hvor emnerne bl.a. vil være landliggerundersøgelse og udlejning af sommerhuse. Invitationen kan ses >>her

Bemærk venligst at der er krav om tilmelding.

Venlig hilsen

Jacob Hvid Nielsen

Direktionskonsulent / Sekretariat og Digitalisering / Odsherred Kommune

Comments are closed.