Indkaldelse til Generalforsamling

Østre Lyng, den 30. maj 2018.

Den udsendte indkaldelse kan ses her>>

Indkaldelse til generalforsamlingen
Søndag den 1. juli 2018
KL. 9.30 PÅ LYNGKROEN
RØRVIGVEJ 217

Tilmelding er i år nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor mange vi bliver og vi skal betale for antal tilmeldte uanset om de kommer eller ej. Tilmelding til birthe@riddersholm.dk.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes, dvs. søndag den 24. juni 2018.

Forslag skal sendes til Formand Birthe Riddersholm birthe@riddersholm.dk eller til sommerhusadressen: Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland.

Ad punkt 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019 på 500 kr. Der fremlægges budget for 2018 på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4:
Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år:
Finn Frederiksen er på valg og er ikke villig til genvalg
Lene Bornemann er på valg, villig til genvalg
Suppleanter: Vælges for 2 år
På valg er Flemming Mølgaard, villig til genvalg.

Ad pkt. 5: På valg er revisor Henrik Stigkær, villig til genvalg.

På gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen

NB: Indkaldelsen blev sat op på foreningens tavle ved indkørslen til Jakobsvænge den 31/5.

Comments are closed.