Den lille Grønne 2018

Østre Lyng, den 2. maj 2018.

Odsherred Kommune har opdateret “Den lille Grønne” i en 2018 udgave.

Det er virkelig et godt informationshæfte for os sommerhusejere og I opfordres til at downloade og læse den. Den kan også hentes fra kommunens hjemmeside her>>.

Her er indholdsfortegnelsen:

 • Kommunens kontaktoplysninger – 2
 • Affald – 4
 • Sorteringsguider – 10
 • Storskrald, haveaffald og grene – 16
 • Genbrugsstationerne – 18
 • Brug brændeovnen rigtigt – 21
 • Afbrænding af affald – 22
 • Sankthansbål og bålpladser – 23
 • Hegn og skel – 24
 • Beskæring – 25
 • Private fællesveje – 26
 • Sne og rene fortove, stier og veje – 28
 • Olietanke – 29
 • Når du skal bygge nyt eller bygge til – 30
 • Jorden på din ejendom – 34
 • Drikkevand – 35
 • Spildevand – 36
 • Vandløb, grøfter og dræn – 37
 • Natur og naturpleje – 39
 • Døde dyr i landskabet – 45
 • Rotter og andre skadedyr – 46

Comments are closed.