Fiber og Vejproblemer (Ny)

Østre Lyng, den 9. juni 2019.

Seneste opdatering:

Der er endnu ikke kommet en færdigmelding fra Fibia. Det betyder at vi ikke kan/vil reparere vore veje. Vi vil meget gerne se resultatet, når Fibia er færdige, før vi gør noget.

Der har været Repræsentantskabsmøde med FSNR hvor ca. 30 grundejerforeninger i området var repræsenteret. På mødet blev problemet med de dårlige veje, vi har nu, diskuteret. I nogle foreninger var vejene afleveret tilfredsstillende, i andre var arbejdet endnu ikke færdiggjort.

Når Fibia melder at de er færdige, gennemgår vi vejene for at sikre, at vejene afleveres i den tilstand, det er blevet lovet.

Østre Lyng, den 23. april 2019.

Den 22 april har jeg kontaktet Fibia, for at høre om de var færdige med at grave i vores område. Jeg forklarede, at jeg var meget ked af, at vejene ikke er bragt tilbage til det de var før opgravningen startede.

Svaret var, at de ikke er færdige og at vejene vil blive bragt tilbage til det oprindelige. Det vil derfor ikke være en god ide at ordne vejene nu, vi må vente på, at Fibia gør deres del af renoveringen.

Jeg er helt klar over at det støver meget på alle vejene, men hvis vi lægger støvbinder på nu, så risikerer vi at det hele er væk om få dage.

Vi må være tålmodige lidt endnu.

Venlig Hilsen / Birthe Riddersholm

Comments are closed.