Generalforsamling 7. juli 2019

Østre Lyng, den 10. juni 2019.

Indkaldelse til generalforsamlingen
Søndag den 7. juli 2019
KL. 9.30 PÅ LYNGKROEN
RØRVIGVEJ 217

Se hele indkaldelsen her>>

Tilmelding er i år nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor mange vi bliver, og vi skal betale for antal tilmeldte, uanset om de kommer eller ej.

 

Tilmelding til birthe@riddersholm.dk.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes, dvs. søndag den 1. juli 2019.

Forslag skal sendes til Formand Birthe Riddersholm birthe@riddersholm.dk eller til sommerhusadressen: Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland. Du kan også anvende kontaktformularen her>>

Ad punkt 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020 på 550 kr. Der fremlægges budget for 2019 på generalforsamlingen.

Ad pkt. 4:

Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år:

Birthe Riddersholm er på valg, villig til genvalg

Ole Funk-Hansen er på valg. Villig til genvalg

Inger Marie Mølgaard er på valg. Ønsker ikke genvalg

Suppleanter: Vælges for 2 år

Paul Kuhle er på valg, villig til genvalg

Ad pkt. 5:

På valg er revisor Bente Nielsen, ønsker ikke genvalg

                            På gensyn og venlig hilsen fra bestyrelsen

Comments are closed.