Vore Vinterveje

Øster Lyng, den 4. februar 2020.

Vore veje har været genstand for mange diskussioner i Bestyrelsen gennem hele 2019. Fibia forstyrrede den helt normale vedligeholdelsesplan, ved først at grave vejene op og siden ikke genetablere dem, som de havde lovet. Det krævede virkelig meget arbejde at få dem til at udbedre de værste steder. Vi ønskede heller ikke at bruge penge på noget, som skulle udbedres på Fibias regning.

Placering af grusbunker til vejreparation

Så kom det mest våde efterår i mands minde. Det betød, at den vedligeholdelse, der blev foretaget, hurtigt blev ødelagt igen. Jeg har flere gange talt med vores entreprenør, som sagde, at det ikke kan betale sig at udbedre noget, så længe der ikke er en længere periode med tørvejr. Vi valgte alligevel at få udbedret Ingeborg Vænge, da problemerne der var specielt store. Der er flere steder det virkelig halter lige nu: Cederstien, en del af Fyrrestien, svinget til Koglestien.

Der er nu kommet grus i bunkerne, så det er muligt for den enkelte lodsejer at fylde de værste huller. Se placeringen af den nærmeste grusbunke ved af klikke på tegningen til venstre.

På Ingeborg Vænge har store lastbiler gentagne gange kørt jord ned i grøften ved Cederstien. Vi har derfor valgt at rørlægge et lille stykke for at forhindre at hele baglandet bliver oversvømmet.

Vi arbejder fortsat på at finde den optimale løsning for vores veje i erkendelse af, at flere og flere kommer i deres huse gennem vinteren. Budgettet for vejvedligehold er ikke af en størrelsesorden, der muliggør udbedring af vejene om vinteren.

Vi har bestyrelsesmøde igen den 5 februar, hvor vejene igen er på dagsordenen.

MVH / Formanden for GRF1965

Comments are closed.