Fællesvejene Repareres NU!

Øster Lyng, den 27. marts 2020

Til Sommerhusejerne i GRF1965 Området

Reparation af vores fælles grusveje

I denne uge har vi repareret Jakobsvænge, Ingeborgsvænge, Markstien, Cederstien og det første stykke af Fyrrestien. Disse vejstrækninger udgør ca. 40 procent af vores 3,1 km fælles grusveje. Det er de veje, der er mest trafikerede og alle sommerhusgæsterne har glæde af disse forbedringer.

Desuden er alle 9 depoter med vejmaterialer fyldt op, så sommerhusgæsterne selv kan nødreparere de mindre trafikerede veje – altså fylde grus i de største huller.

Ny vejpolitik var nødvendigt

Det udførte vejarbejde er det mest omfattende nogensinde i områdets historie. Der er tilført 120 kubikmeter (10 kæmpe vognlæs) vejmaterialer af typen 0-20 mm lergrus, der er specielt sammensat til vejreparationer. Vores hjemmeside https://grf1965.dk/ beskriver i detaljer, hvad der udført.

Vinterens megen regn kombineret med usædvanlig megen tung lastbiltrafik har fuldstændigt ødelagt vores veje, så de ikke kunne repareres på normal vis. Bestyrelsen har været nødsaget til at prioritere med henblik på at forbedre vejenes holdbarhed til fremtidens forventede trafik. Var vejene blevet repareret på normal vis, så ville alle hullerne være tilbage efter sommerens første regnbyge. På generalforsamlingen den 5. juli 2020 vil bestyrelsen redegøre for det udførte vejarbejde og komme med anbefalinger til, hvordan de resterende 60 procent veje kan blive forstærket til den forventede trafik og klimaændringer.

Bestyrelsen får mange gode spørgsmål fra beboerne og disse vil blive besvaret på vores hjemmeside, så alle kan få nytte af svarene.

Det økonomiske

Vinterens store ødelæggelse kom fuldstændig bag på bestyrelsen og de mange og velbegrundede klager fra sommerhusejerne krævede handling fra bestyrelsens side. Vi har tømt kassen og resten af årets budgetterede opgaver er afhængig af bidragene fra de sommerhusejere, der endnu ikke har betalt til fællesskabet. Derfor en stor opfordring til at vise solidaritet og bidrage (550 kr. til regnr.: 1551, kontonr.: 3139247) til det vejarbejde, der allerede er udført, og til de opgaver, der venter resten af året. Og en stor tak til mange, der allerede har betalt. Nu kan I se, hvad pengene er brugt til.

Med venlig hilsen / Birthe Riddersholm, Formand

Bilag 1. Fotos af Jakobsvænge før og efter vejarbejdet

Bilag 2. Fotos af Cederstien før og efter vejarbejdet.

Comments are closed.