Street Food flyttes

Øster Lyng, den 5. oktober 2021 Natur og kultur skal koordineres på intelligent vis. Det har Odsherred kommune vanskeligt ved at forstå. Her er det tilsyneladende kun pengene, der tæller i overvejelserne. Sidste år var det den planlagte festival på Nordstrand, der blev forbudt efter kommunens godkendelse. I år er…

Læs videre

Ny sortering af affald

Øster Lyng, den 26. oktober 2021 HUSK! – at kommunen ændrer på reglerne fra affaldssortering fra den 1. oktober. På kommunens hjemmeside står der: 1. oktober klokken 12.00 siger vi farvel til brændbart på genbrugsstationerne Det gør vi, fordi containerne med brændbart indeholder mere end 70 % affald, der ikke…

Læs videre

Generalforsamling 2021

Øster Lyng, den 13. juni 2021 Se referatet her>> Se formandens beretning her>> Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen af 1965. I bedes venligst selv printe materialet til mødet. Indkaldelse til generalforsamlingen søndag den 4 juli 2021 GRF1965 Regnskab 31DEC20 underskrevet Tilmelding er nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor…

Læs videre

Giv naturen plads

Øster Lyng, den 4. marts 2021 Giv naturen mere plads Vi er en arbejdsgruppe, der ønsker at samle og formidle viden, aktiviteter og forslag angående biodiversitet og natur i Odsherred. Vi ved, at både fastboende, tilflyttere og gæster sætter stor pris på naturen i Odsherred og de oplevelser, der følger…

Læs videre

Grenafhentning uge 43

Øster Lyng, den 19. september 2020. Kære sommerhusejere i GRF1965 området Tiden nærmer sig hvor vi skal have flishugget vores grene. Hvis du stadigvæk mangler at afskære grene ud mod vejen ifølge kommunens anvisninger, så er det endnu ikke for sent. Det er aftalt med Søren Skovhugger, at grenene bliver…

Læs videre

Festival versus Fest

Øster Lyng, den 9. august 2020. På Smukfestens hjemmeside kan man læse at den skulle afholdes den 5. – 9. august 2020. Senere kunne man se, at festen blev aflyst – altså kun i bøgeskovene nær Skanderborg. Mange havde glædet sig den denne traditionsrige festival og taget ferie i denne…

Læs videre

Generalforsamling 2020

Øster Lyng, den 27. juli 2020. Se alle dokumenter fra generalforsamlingen den 5. juli 2020 her>> Søndag, den 5. juli 2020 blev der afholdt generalforsamling på Lyngkroen. Der var fremmødt 37 medlemmer repræsenterende 27 matrikler. Dagsorden var: Valg af dirigent: Carsten Riddersholm blev valgt Formandens beretning: Kan ses her>> Regnskab og…

Læs videre

Fællesvejene Repareres NU!

Øster Lyng, den 27. marts 2020 Til Sommerhusejerne i GRF1965 Området Reparation af vores fælles grusveje I denne uge har vi repareret Jakobsvænge, Ingeborgsvænge, Markstien, Cederstien og det første stykke af Fyrrestien. Disse vejstrækninger udgør ca. 40 procent af vores 3,1 km fælles grusveje. Det er de veje, der er mest…

Læs videre

Store Vejreparationer

Øster Lyng, den 22. marts 2020 Til Sommerhusejer i GRF1965 Området Nu repareres vores fælles grusveje Vinteren har været særdeles hård ved vores grusveje i sommerhusområdet. Men nu bliver de repareret. GRF1965 bruger det største beløb nogensinde på vejreparationer. Kort sagt: ”Vi tømmer kassen”. På tirsdag den 24. marts starter…

Læs videre

Vore Vinterveje

Øster Lyng, den 4. februar 2020. Vore veje har været genstand for mange diskussioner i Bestyrelsen gennem hele 2019. Fibia forstyrrede den helt normale vedligeholdelsesplan, ved først at grave vejene op og siden ikke genetablere dem, som de havde lovet. Det krævede virkelig meget arbejde at få dem til at…

Læs videre