Eksterne Relationer

Grundejerforeningen er i et tæt samarbejde med kommunen og andre foreninger, der arbejder for de samme eller tilsvarende formål. Vi har et nært samarbejde med Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig (FSNR.

FSNR skriver på deres hjemmeside:

FSNR repræsenterer ca. 2.400 grundejere i Nykøbing-Rørvig. Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm.

Sammenhold gør stærk. Jo flere grundejerforeninger vi er repræsenteret, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre myndigheder.

Hvert år i maj/juni måned afholder vi et repræsentantskabsmøde, hvor der redegøres for foreningens arbejde og vælges nye repræsentanter til forretningsudvalget. Vi udsender referat fra mødet, som også kan downloades på FSNRs hjemmeside. Hjemmesiden opdaterer vi jævnligt med nyheder af interesse for foreningerne og nyheder fra Odsherred kommune.

 

Comments are closed.