Om Grundejerforeningen

Grundejerforeningen af 1965 blev etableret kort tid efter at sommerhusudstykningen for alvor havde taget fart i Østre Lyng området. På dette tidspunkt havde man ligesom nu store problemer med afvandingen og vejsystemet. En lille gruppe lodsejere gik sammen og dannede grundejerforeningen med det hovedformål at få bragt disse forhold under kontrol gennem en fælles solidarisk indsats.

I starten var der kun 8 – 12 medlemmer af grundejerforeningen, men efterhånden som biler blev almeneje voksede også interessen for at holde ferie og weekends i sommerhusområdet. I dag er vi ca. 120 betalende medlemmer af grundejerforeningen.

Medlemskabet er ikke tinglyst på sommerhusgrundene, men det er lodsejernes pligt at vedligeholde vejene og vandløbene. Både dengang og nu løses disse opgaver bedst i fællesskab, og for et beskedent årligt kontingent kan vi få den lokale vognmand og entreprenør til at komme forbi med de store maskiner og ordne tingene for os.

Dit medlemskab af Grundejerforeningen af 1965 er meget værdsat!

Jacobsgaard omkring 1960Læs mere om forholdene, da de første sommerhusejere slog sig ned her i Østre Lyng. Fotografiet viser vores område med Jakobsgaard i forgrunden og Markstien forrest og Fyrrestien og Græshoppestien lige bagved.

Klip på fotografiet for forstørrelse.

Comments are closed.