Afvanding mod Hov Vig

Mange sommerhusgrunde lider af periodevise oversvømmelser og der er grundlæggende tre årsagstyper:

  1. Foreningens egne grøfter er ikke tilstrækkeligt godt vedligeholdt
  2. Grøfter og rørlægning til Hov Vig landkanalen har problemer med vedligeholdelse
  3. Vandstanden i Hov Vig landkanalen står højere end normalt.

Alle tre områder er næsten lige vigtige, da kæden ikke er stærkere end det svageste led. Bestyrelsen har opmærksomhed på alle tre årsagstyper og behandler disse i separate projekter.

Afvandingen fra vores sommerhusområde i Østre Lyng reguleres via denne sluse ude for enden af landkanalen. Når vandstanden er høj i Hov Vig, så lukkes slusen og når vandstanden i Hov Vig er lav, så åbner slusen automatisk og vores område afvandes.

Visse vejrforhold med nordvest storm kan medføre at vandstanden i Hov Vig vil være over normal i flere uger med den konsekvens, at vores område ikke blev afvandet. I denne periode bliver de øverste jordlag i vores sommerhusområde mættet med vand, og hvis det så regner i flere dage, så kommer oversvømmelserne.

Kort fra Landliggeren

Afvanding mod Hov Vig er et igangværende projekt, der har til formål at løse afvandingsproblemet permanent. Det er et kompliceret projekt, hvor selve planlægningen og de politiske beslutningsprocesser tager flere år, men det forventes at vi kan få glæde af resultaterne fra omkring 2022.

Læs mere om afvandingsprojektet på FSNR’s hjemmeside her>>

Grundejerforeningen af 1965 deltager aktivt i projektet via samarbejdet med FSNR.

Se artikel fra Landliggeren her>>

Comments are closed.