Grøft-vedligehold

Hele vores område i Østre Lyng er gammelt havbund, der er hævet et par meter over havets nuværende overflade. Området har store vanskeligheder med afvanding og kun fordi der i sin tid blev gravet grøfter til afvanding kan vi holde nogenlunde tørt.

Men grøfterne skal vedligeholdes for at fungere, og det er den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde de grøfter, der enten krydser martikkelen eller danner skel mod martikkelen.

Mange grøfter i grundejerforeningens område har været forsømte gennem mange år, og der forestår nogle store genopretningsopgaver for at få det samlede grøftesystem til at fungere tilfredsstillende.

Som konsekvens oplever vi i perioder meget irriterende og ødelæggende oversvømmelser, som det kan ses af disse fotos fra juli 2007.

Vi forsøger gennem GRF1965 at få rettet op på fortidens forsømmelser. Det koster mange penge at få de store entreprenørmaskiner til at genoprette grøfterne, og vi beslutter hvert år på generalforsamlingen, hvor mange penge foreningen vil anvende på denne opgave.

Se også kommunens vejledning i Den Lille Grønne 2019

Comments are closed.