Afvandingvia vejgrøfter

Regnvandet svækker grusvejenes styrke. Vejenes huller skabes og bliver større, når der står blank regnvand på vejene. Derfor er det vigtigt at bortlede regnvandet med det samme og dermed

Dårlig afvanding ødelægger vejen

Vejene vedligeholdes, så de er højest på midten så regnvandet kan ledes ud i rabatten. Nogle steder er der en høj kant mellem vejen og rabatten, der får regnvandet til at samles i hjulsporene. Derfor graves der små kanaler fra vejsiden ud i rabatten.

Når grundvandet står højt i vintermånederne, så svækkes grusvejenes bæreevne og akseltrykket fra de store lastbiler ødelægger vejene som det skete i foråret 2020. Vejgrøfterne er med til at sænke grundvandsspejlet og dermed øges vejenes bæreevne og robusthed.

Hvis vi ikke sikrede en god afvanding i vinterperioden, så skal vejbunden forstærkes for at have den samme bæreevne. Det er alene et spørgsmål om optimering af nytteværdi, når vi bruger nogle af vejpengene på afvanding fra vejområderne.

Vejloven om private fællesveje

Vejloven (Bekendtgørelsens §44) siger: ”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb.

 

Comments are closed.