GRF1965 Vejpolitik

NB: GRF1965 Vejpolitikken vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 5. juli 2020

GRF1965 Vejpolitik

Generalforsamlingen vedtager årligt et vejbudget, der balancerer kravene til vejenes tilstand og de økonomiske udgifter. Hele vejsystemet på godt 3 km betragtes og vedligeholdes som et samlet vejsystem, som benyttes og vedligeholdes af alle sommerhusejerne i området.

Alle store vejarbejder udføres systematisk af vores lokale entreprenør, der har investeret mange millioner i udstyr. Men de mindre vejarbejder kan med fordel udføres af sommerhusejerne i fællesskab, og dermed kan vejbidragene holdes nede på et acceptabelt niveau.

De store vejarbejder udføres 2 – 3 gange årligt af vores lokale entreprenør, men afhængigt at vejret er der behov for at fylde vejgrus i hullerne i grusvejene, når de opstår. Dette arbejde udføres af de lokale sommerhusejere og hvor vejmaterialerne er leveret at vores lokale entreprenør til fælles brug. GRF1965 opfylder og vedligeholder 9 depoter med vejmaterialer til mindre reparationer.

GRF1965 vedligeholder 3.3 km veje

Tryk for forstørrelse

De blå veje (ca. 1.320 meter) er de mest trafikerende veje, der benyttes af mange sommerhusejere i GRF1965 området. Disse veje vedligeholdes af vores lokale vejentreprenør, da vejarbejdet kræver store kraftige maskiner.

De grønne veje (ca. 1.700 meter) betragtes som stikveje, der højst benyttes af 20 sommerhusejere. Disse veje har næsten altid en grøn midterrabat, som områdets beboere ønsker bevaret. Vejene vedligeholdes som et samlet vejarbejde i et samarbejde mellem vores lokale vejentreprenør og de lokale sommerhusejere

De gule veje (ca. 340 meter) betragtes som mindre veje, hvor kommunens renovationsbiler ikke kører, men hvor personbiler skal kunne komme frem – også i de regnfulde vintermåneder. Disse veje forsynes med vejmaterialer af vores lokale vejentreprenør, men sommerhusejerne må selv udføre det manuelle vedligehold af vejene.

Plan for vedligehold af de blå vejstrækninger

De blå vejstrækninger er de mest trafikerede veje og benyttes af alle sommerhusejere. Derfor får alle sommerhusejere glæde af de penge, der investeres her. Den generelle plan er, at disse veje får en grundig maskinel behandling lige før påske, hvor mange planlægger at benytte sommerhusene.

Afhængigt af sommervejret er der behov for 1 til 2 maskinelle reparationsrunder omkring sommerferien. Er det en tør sommer, så er der behov for at dæmpe støvgenerne. Er det en våd sommer, så er der behov for at skrabe vejene og jævne vandhullerne.

I de øvrige perioder kan sommerhusejerne foretage lokale nødreparationer ved hjælp af det vejmaterialer, der er deponeret i de 9 grusbunker fordelt i området.

Plan for vedligehold af de grønne vejstrækninger

De grønne vejstrækninger betjener op til 20 sommerhusejere. Her er Koglestien den mest trafikerede i denne gruppe. Vejreparationerne i denne gruppe kompliceres ved at den grønne midterrabat ønskes bevaret og dermed vanskeliggøres brugen af de store entreprenørmaskiner. Det er fortsat vigtigt, at der tilføres store mængder vejmaterialer i hjulsporene og at der etableres hældning og kanaler mod vejrabatterne, således at regnvandet hurtigt kan ledes væk. Regnvandet svækker vejbelægningen så der let opstår huller i vejen såfremt regnvandet samler sig i hjulsporene.

Vi har gennemprøvet en metode, hvor 5- 6 sommerhusejere gik sammen om en lokal vejreparation på ca. 250 meter. Vi fik vores lokale vognmand til at levere 12 kubikmeter vejgrus, som blev tippet af i 3 portioner. Derefter samarbejdede de lokale sommerhusejere om at få vejmaterielet jævnet ud på hele strækningen via trillebør, skovl og rive. Så gik den eftermiddag i hyggeligt samvær og godt humør. Selv de mindre børn deltog i det fælles arbejde. Dagen efter blev hele vejstrækningen bearbejdet via en kraftig pladevibrator, som en af sommerhusejerne betalte leje af. Det blev et rigtigt godt resultat for en relativ lille pris. Fælleskassen betalte 3.600 kr. (inkl. moms) til vognmanden og resten af arbejdet blev leveret på frivillig basis.

Plan for vedligehold af de gule vejstrækninger

De gule vejstrækninger kræver kun lidt vedligehold, da de ikke belastes af renovationsbilerne. Affaldscontainerne står tæt ved en af de to øvrige vejtyper, så de gule vejstrækninger benyttes kun af personbiler. Almindelig vedligehold foretages af beboerne, der henter det nødvendige vejmateriale i den nærmeste af de fælles depoter. Ved større byggeprojekter udlægges køreplader af jern (minimum 14 mm) på bygherrens regning og dermed sikres en stabil køreflade til betonbilerne.

Årligt vejsyn og detailplan for vejvedligehold

Hvert forår og senest 3 uger før påske skal bestyrelsen foretage et vejsyn og derefter lave en detailplan for, hvordan vi får den bedste udnyttelse af vejbudgettet. Planen skal tage hensyn til:

  • Flest muligt sommerhusejere skal have nytte af vejarbejdet. Derfor skal de de mest trafikerede grusveje (de blå vejstrækninger) have en overhaling
  • En del af budgettet skal anvendes på et fokuseret vejområde med henblik på en grundig istandsættelse
  • Der skal også tænkes langsigtet, således at grusvejene på sigt får en større bæreevne. Det medfører at en væsentlig del af vejbudgettet skal anvendes på vejmaterialer og ikke kun til maskintid.

I planlægningen har vi erfaringstal for, hvad de forskellige typer vejarbejder koster. Ved at lave en detailplan med egne estimeringer af omkostninger står foreningen meget stærkere i forhandlingerne med de lokale vejentreprenører, og på den måde sikres en optimering af vejbudgettets anvendelse.

Comments are closed.