Grusbunker til Reparationer

Grusdepoter til vejreparation

De store vejvedligeholdelsesopgaver udføres som et samlet arbejde af vores lokale vejentreprenør. De mindre vejopgaver og nødreparationer udføres af sommerhusejerne i fællesskab. Til dette formål vedligeholder vores lokale vejentreprenør 9 depoter med vejmaterialer. Grusdepoterne må kun anvendes til vejvedligehold og ikke til private formål.

De 9 grusdepoter er permanent placeret således at alle sommerhusejerne har kort afstand til nærmeste bunke med vejmaterialer. Ved henvendelse til bestyrelsen er der mulighed for temporære grusbunker på andre placeringer, hvilket kan være nyttigt når sommerhusejerne i et område går sammen om et større lokalt vejarbejde.

Placering af grusdepoterne til vejreparation

Vores lokale vognmand vedligeholder 9 grusdepoter i vores område til reparation af vores veje. Grusdepotet ved krydset Jakobsvænge – Markstien (foran transformatoren) er ekstra stor og kan evt. anvendes af medlemmer, der anvender trailer i stedet for trillebør.

 

 

Comments are closed.