Vejkort og Vejtyper

GRF1965 vedligeholder 3.3 km veje

Tryk for forstørrelse

De blå veje (ca. 1.320 meter) er de mest trafikerende veje, der benyttes af mange sommerhusejere i GRF1965 området. Disse veje vedligeholdes af vores eksterne entreprenør, da vejarbejdet kræver store kraftige maskiner.

De grønne veje (ca. 1.700 meter) betragtes som stikveje, der højst benyttes af 20 sommerhusejere. Disse veje har næsten altid en grøn midterrabat, som områdets beboere ønsker bevaret. Vejene vedligeholdes i en kombination mellem vores eksterne entreprenør og de lokale sommerhusejere

De gule veje (ca. 340 meter) betragtes som mindre veje, hvor kommunens renovationsbiler ikke kører, men hvor personbiler skal kunne komme frem – også i de regnfulde vintermåneder. Disse veje forsynes med vejmaterialer af vores entreprenør, men sommerhusejerne må selv vedligeholde vejene.

Hele vejsystemet, de 3,4 kilometer, betragtes som er fælles vejsystem for alle 148 sommerhusejere i GRF1965 området. De private fællesveje vedligeholdes hovedsageligt af et lokalt entreprenørfirma, da vejarbejdet kræver store maskiner og tilførsel af mange kubikmeter vejmateriel. Sommerhusejerne deltager i vejarbejdet i begrænset omfang for at holde vejudgifterne nede på et nede på et niveau, der kan accepteres at alle sommerhusejerne.

Oversigt over de 16 veje i GRF1965 området

Tryk for forstørrelse

Skemaet viser vejlængderne på de 16 veje i GRF1965 området.

Lastbil meter viser de godt 3 km veje, hvor kommunens renovationsbiler skal kunne færdes. Siden affaldssorteringen blev gennemført i 2019 er lastbilerne blevet meget større og tømnings frekvensen er 38 gange om året. Kommunen forlanger, at lastbilerne kan færdes på vejene året rundt. Det forudsætter at vejene har stor bæreevne og at beskæringen af beplantningerne i vejsiden imødekommer kommunens krav.

Mindre veje angiver de veje, hvor der kun forventes personbiltrafik.

Matrikler angiver antallet af de sommerhusejere, der har direkte adgang til den pågældende vej og som havde hele ansvaret for vedligehold af vejen såfremt vejene ikke blev vedligeholdt i fællesskab.

Brugere angiver antallet af de sommerhusejere, der forventes at benytte den pågældende vej

Oversigt over de 9 vandventiler placeret i grusvejene

Tryk for forstørrelse

De blå vandventiler blev etableret for 50 år siden med henblik på at kunne lukke for vandet i sektioner. Desværre blev mange af disse vandventiler placeret i grusvejen og ikke i rabatten. Det var ikke nogen problem dengang sommerhusvejene blev vedligeholdt med trillebør og skovl, men i dag anvender vores lokale vejentreprenør store maskiner, der let kan ødelægge disse vandventiler i forbindelse med vejreparationerne. Sammen med Odsherred Forsyning har vi lokaliseret og markeret  9 vandventiler i grusvejene, hvor vi skal passe godt på ikke at påkøre og ødelægge dem.

Se en komplet oversigt her>>.

 

 

 

Oversigt over GRF1965 områdets vandløb

Tryk for forstørrelse

Regnvandet svækker grusvejenes styrke. Vejenes huller skabes og bliver større, når der står blankt regnvand på vejene. Derfor er det vigtigt, at lede regnvandet bort med det samme.

Vejene vedligeholdes, så de er højest på midten, så regnvandet kan ledes ud i rabatten. Nogle steder er der en høj kant mellem vejen og rabatten, der får regnvandet til at samles i hjulsporene. Derfor graves der små kanaler fra vejsiden ud i rabatten.

Når grundvandet står højt i vintermånederne, så svækkes grusvejenes bæreevne og akseltrykket fra de store lastbiler ødelægger vejene, som det skete i foråret 2020. Vejgrøfterne er med til at sænke grundvandsspejlet og dermed øges vejenes bæreevne og robusthed.

Hvis vi ikke sikrede en god afvanding i vinterperioden, så skal vejbunden forstærkes for at have den samme bæreevne. Det er alene et spørgsmål om optimering af nytteværdi, når vi bruger nogle af vejpengene på afvanding fra vejområderne.

Oversigt over matrikler tilhørende GRF1965

 

Comments are closed.