Byggeri

Da Grundejerforeningen af 1965 blev grundlagt for over 50 år siden var der stort set ingen regler for, hvordan sommerhusområdet udviklede sig. Læs den interessante artikel fra 1958 om, hvordan det hele startede. Det udviklede sig dengang som et Klondike område.

Sådan er det ikke længere. Gennem årene har myndigheder strammet gevaldigt op på lokalplaner og byggeregler – ikke mindst efter kommunesammenlægningen i 2007.

Såfremt du som sommerhusejer påtænker at ændre væsentligt på dit sommerhus i form af ombygning, tilbygning eller nybygning, så træder de nuværende regler i kraft. Og det er dit ansvar som lodsejer at se til, at de nye regler overholdes – også selv om du har en entreprenør til at udføre arbejdet.

Myndighederne stiller store krav

Ved ombygning, tilbygning og nybygning skal du især være opmærksom på:

 • BBR Registreringen skal være korrekt (dit ansvar)
 • Der skal søges om nedrivning før den påbegyndes
 • Kommunen skal godkende eller informeres om ændringerne
 • Byggeregulativet BR18 er gældende for byggeriet
 • Afstand til skel tages i dag meget alvorligt hos myndighederne
 • Specielle regler gælder for områder nær vores grøfter
 • Der gælder strenge regler for nedsivning af spildevand

Generelt er byggeprocessen i dag langt mere kompliceret end for få år siden og vi ser mange situationer i vores område, hvor byggeriet enten går i stå eller dele rives ned for at gøre det anderledes. Det er både dyrt og trist for sommerhusejeren og ret irriterende for naboerne, der i årevis har en rodet byggeplads som nabo. Det hele starter med at lave en god og detaljeret plan.

Vis hensyn over for dine naboer

Et større byggeri kan være en prøvelse for et godt naboskab, men der er mange ting, som du kan gøre for at bevare det gode naboskab:

 • Hold dine naboer orienteret om byggeriet
 • Prøv at gøre byggeperioden så kort som muligt
 • Undgå larmende maskiner i ferieperioder og i weekender
 • Hold orden på byggepladsen
 • Hold alle materialer og maskiner inde på egen grund
 • Reparer vejene med det samme, når de store lastbiler eller entreprenørmaskiner har ødelagt dem.

Dine hensyn som bygherre er meget værdsat af os andre i grundejerforeningen. Tak!

Comments are closed.