Sommerhusvejene

I hele foreningens godt 50-årige historie har vedligehold af vores fælles private veje været grundejerforeningens primære opgave.

Juridisk set er det den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde vejstrækningen ud for ens egen sommerhusgrund, men i realiteten er denne opgave uoverstigelig for de fleste. Det kræver tunge maskiner og lastbiler med vejmaterialer. Derfor løser vi denne opgave i fællesskab via det årlige kontingent, som benyttes til at hyre professionelt hjælp til vejvedligehold.

Beskrivelserne af sommerhusvejene har følgende kapitler
  1. Hvad siger loven om sommerhusvejene
  2. GRF1965 Vejpolitik
  3. Vejkort og beskrivelse af vejsystemet
  4. Teknisk vedligehold af sommerhusvejene
  5. Grusbunker til mindre vejreparationer
  6. Afvanding
  7. Beskæring af beplantninger i vejsiden
  8. Spørgsmål og svar
Referencer

 

 

Comments are closed.