Problemer med vand på grunden

Østerlyng, den 5. marts 2024

Bestyrelsen har spurgt vandteamet i Odsherred Kommune, hvad man kan/skal gøre hvis man har for meget vand på grunden og det måske trænger ind i huset. Vi fik dette svar fra Gry.

Mange steder skyldes problemet at regnvand ikke kan sive ned i jorden/højtstående grundvand. Kommunen må som udgangspunkt ikke pumpe vand væk fra private grunde.

Grundejerne har selv mulighed for at kontakte en drænkyndig entreprenør eller rådgiver, som kan hjælpe med konkrete løsninger for at sikre huset.

I situationer hvor der er fare for at vandet trænger ind i huset, kan vandet midlertidigt pumpes væk uden tilladelse, hvis følgende vilkår overholdes:

  • Det skal anmeldes til kommunen på vand@odsherred.dk
  • Ejerne af stedet der pumpes til, skal acceptere udledningen.
  • Pumpningen skal straks ophøre, hvis der opstår problemer med høj vandstand eller fysiske skader på grund af udpumpningen.
  • Man er erstatningsansvarlig hvis der sker skader, som følge af pumpningen.
  • Hvis der skal pumpes mere end 14 dage, kræver det en tilladelse.

Man kan ansøge om tilladelse efter vandløbsloven til at etablere nye grøfter eller dræn.
Du kan se mere om det her: odsherred.dk/ændringafvandløb

Comments are closed.