Beskæring af Beplantning

 

Sommerhusområder

På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning. Det betyder, at chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik. Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation.
Som grundejer skal du være opmærksom på at vedligeholde og beskære helt tilbage til skel mod samtlige veje/stier der befinder sig omkring matriklen, – for ikke at forglemme bagskel mod større og mindre veje/stier.

En del grundejerforeninger har egne vedtægter, der bør følges. Se evt. lovgrundlaget § 61 i den private fællesvej, byzone. Her kan du læse om, hvad en grundejerforeing er, og hvordan den fungerer.

Se beskæringsfilm om skraldemand der afhenter affald i sommerhusområder.

Oversigtsarealer

På nogen ejendomme kan der være registreret oversigtsarealer. Bestemmelserne for oversigtsarealerne skal til enhver tid være overholdt af hensyn til udsynet i trafikken.

Oftest er der tale om en tinglyst deklaration. Du kan på hjemmesiden Tinglysning se, hvilke deklarationer der er tinglyst på din ejendom.

Hvis du ikke beskærer

Kommunen kan pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

I særlige tilfælde, hvor der fx er akut fare for færdslen, kan politiet og kommunen bestemme, at arbejdet skal udføres straks uden at orientere dig først.

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafikteamet trafik@odsherred.dk

Comments are closed.