Brev om Kontingent 2021

Øster Lyng, den 10. februar 2021

Kære Fritidshusejer

Så er det blevet tid til at betale kontingent til Grundejerforeningen.

I bedes indbetale  550 kr. på konto i Danske Bank:

Reg: 1551 

Kontonummer: 3139247 inden 1. marts.

Det er vigtigt at du skriver hvilken vej og husnummer dit sommerhus har på indbetalingen

Beløbet er på 550 kr. blev besluttet på foreningens generalforsamlingen i 2020.

De ting grundejerforeningen arbejder for er:

  • Vedligeholdelsen af vores private fællesveje (langt det meste af årsbudgettet)
  • Vedligeholdelse af vejskilte og vej sten
  • Vedligeholdelse af vejgrøfter og grøftesystemet i sin helhed
  • Fjerne grenaffald om efteråret
  • Varetage grundejernes interesser i relation til kommunen
  • Informere medlemmerne via hjemmesiden og diverse mails

For at vi kan holde kontingentet så lavt som det er tilfældet, er det vigtigt at du som grundejer hjælper til med:

  • At vedligeholde vejen ud for din grund ved at komme grus fra grusbunkerne i hullerne. Kommer din nabo ikke så tit, så læg også grus på hans vejstykke. På hjemmesiden kan du finde en artikel, der beskriver hvordan du gør det bedst.
  • At køre dine grene på grenpladsen i Rørvig hvis du har/kan låne en trailer. Fyld evt. op med grene fra dine naboer.
  • At betale kontingent inden 1. marts. Det vil spare Bestyrelsen for mange timers arbejde med at rykke for beløbet.

Bestyrelsen er helt klar over at vejene trænger til en overhaling og vi håber at få det ordnet inden Påske. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med information omkring dette.

Følg med her på foreningens hjemmeside: www.grf1965.dk og/eller på facebook gruppen: grf1965

Foreningens generalforsamling afholdes søndag den 4. juli – særskilt indkaldelse kommer når vi nærmer os datoen.

 

 

Comments are closed.