Vejenes tilstand

Øster Lyng, den 9. marts 2022 Bestyrelsen har aftalt med vores entreprenør at vi får fyldt de værste huller op i området så snart som muligt. Der mangler grus i bunkerne, men inden de kan fyldes op, skal vi have kradset det gamle grus ud. Det skal gøres med en…

Læs videre

Godt Nytår 2022

Holte, den 2. januar 2022 Kære sommerhusejere. Bestyrelsen for Grundejerforeningen af 1965 vil gerne ønske alle vore medlemmer Godt Nytår. FSNR har netop udsendt et Nytårsbrev til medlemsforeningerne, det kan læses her>> Samtidig er der kommet et nyt eksemplar af ”den lille Grønne”, den kan i læse her>>  

Læs videre

Street Food flyttes

Øster Lyng, den 5. oktober 2021 Street Food er blevet en del af ny lokalplan forår 2022. Natur og kultur skal koordineres på intelligent vis. Det har Odsherred kommune vanskeligt ved at forstå. Her er det tilsyneladende kun pengene, der tæller i overvejelserne. Sidste år var det den planlagte festival…

Læs videre

Ny sortering af affald

Øster Lyng, den 26. oktober 2021 HUSK! – at kommunen ændrer på reglerne fra affaldssortering fra den 1. oktober. På kommunens hjemmeside står der: 1. oktober klokken 12.00 siger vi farvel til brændbart på genbrugsstationerne Det gør vi, fordi containerne med brændbart indeholder mere end 70 % affald, der ikke…

Læs videre

Generalforsamling 2021

Øster Lyng, den 13. juni 2021 Se referatet her>> Se formandens beretning her>> Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen af 1965. I bedes venligst selv printe materialet til mødet. Indkaldelse til generalforsamlingen søndag den 4 juli 2021 GRF1965 Regnskab 31DEC20 underskrevet Tilmelding er nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor…

Læs videre

Natur i Sommerhusområderne

Øster Lyng, den 7. juni 2021. Odsherred kommune inviterer sommerhusejerne vedrørende vores fælles natur i sommerhusområderne: Se invitationen her>> Se også den medfølgende folder, der kan downloades her>> Vi (kommunen) skriver nu til jer i håb om, at I vil medvirke til at bevare naturen på sommerhusgrundene. Naturen er presset…

Læs videre

Giv naturen plads

Øster Lyng, den 4. marts 2021 Giv naturen mere plads Vi er en arbejdsgruppe, der ønsker at samle og formidle viden, aktiviteter og forslag angående biodiversitet og natur i Odsherred. Vi ved, at både fastboende, tilflyttere og gæster sætter stor pris på naturen i Odsherred og de oplevelser, der følger…

Læs videre