Generalforsamlingen 2016

Østre Lyng, den 8. Juli 2016

I søndags blev der afholdt ordinær generalforsamling på Lyngkroen. Ca. 35 personer deltog i mødet, der varede i ca. tre timer. Der var følgende punkter på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Mødet forløb i god ro og orden og vi havde en åben og konstruktiv dialog om, hvordan vores sommerhusområde skulle behandles.

Al dokumentation fra generalforsamlingen kan ses her>>

Comments are closed.