Danske Bank krav

Holte, den 17. december 2016

På sidste generalforsamling ønskede vores kasserer gennem mange år, Ingelise, ikke at modtage genvalg. Og som det kan ses af generalforsamlingens referat, så blev Lene valgt til vores nye kasserer.

Dette meddelte vi Danske Bank, som er grundejerforeningens bank gennem rigtig mange år.

Og hold da helt op, hvilken bureaukratisk lavine denne handling igangsatte:

 • Først skulle foreningen registreres som virksomhed og have et have et CVR nummer
 • Så skulle skattevæsenet vurdere foreningen og udstede et certifikat
 • Foreningens formand skulle søge om NemID til CVR nummeret
 • Banken sendte os en stak papirer, som alle bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive
 • Foreningens vedtægter og kreditværdighed skulle granskes
 • Foreningens formand og kasserer skulle kontrolleres for evt. risiko for hvidvaskning af foreningens formue
 • Foreningens formand og kasserer skulle underskrive et hav af dokumenter
 • Foreningens konto skulle flyttes over i det nye CVR firma
 • Foreningens kasserer skulle have NemID til foreningens CVR konto
 • Foreningen skulle dokumentere regnskabs processen
 • Foreningens vedtægter kunne ikke godkendes, så vi skulle søge en midlertidig dispensation
 • Vores dispensation udløber ultimo juli 2017. Inden da skal vores ændrede vedtægter godkendes på generalforsamlingen den 2. juli 2017.

Alle punkterne er ved nærmere eftertanke fornuftige med henblik på at reducere hvidvaskning og økonomisk kriminalitet på global plan. Men det kom bag på os at det skulle ramme vores lille forening.

Det hel er nu på plads og fungerer fint. Vi har stadigvæk den samme konto til indbetaling af kontingent.

Men vi har til gode at få vedtægterne opdateret som skrevet i vedhæftede brev.

Comments are closed.