Afhentning af Grene

Øster Lyng, den 9. oktober 2019

Flisning af grene vil blive foretaget i uge 43 eller 44. Det er grene svarende til en normal beskæring i haven. Hvis man skal fælde træer, må man selv sørge for bortskafning af grenene. Grenene skal placeres helt ude ved vejen, så der ikke er tvivl om, hvad der skal ordnes. Der MÅ IKKE være rødder og sten i bunken, da det vil ødelægge knivene i maskinen. Den maskine, der bruges, er temmelig stor, så det er vigtigt, at den ikke skal hente noget inde på de enkelte grunde.

Bestyrelsen holder møde den 2. november og der vil blive taget stilling til reparation af vore veje efter Fibia.

Igen henleder jeg opmærksomheden på, at der lægges nyheder på vores hjemmeside: Grf1965.dk

Venlig Hilsen

BirtheRiddersholm

Comments are closed.