Generalforsamling 2021

Øster Lyng, den 13. juni 2021

Se referatet her>>

Se formandens beretning her>>

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen af 1965. I bedes venligst selv printe materialet til mødet.

Indkaldelse til generalforsamlingen søndag den 4 juli 2021

GRF1965 Regnskab 31DEC20 underskrevet

Tilmelding er nødvendigt, da Lyngkroen vil vide hvor mange vi bliver, og vi skal betale for antal tilmeldte, uanset om de kommer eller ej. Der gøres opmærksom på, at der skal kunne forevises coronapas eller negativ test ved indgangen til Lyngkroen. (Eller på den tid gældende regler)

Tilmelding til undertegnede (se e-mail for neden) senest 27 juni 2021

Comments are closed.