Ny sortering af affald

Øster Lyng, den 26. oktober 2021

HUSK! – at kommunen ændrer på reglerne fra affaldssortering fra den 1. oktober.

kommunens hjemmeside står der:

1. oktober klokken 12.00 siger vi farvel til brændbart på genbrugsstationerne

Det gør vi, fordi containerne med brændbart indeholder mere end 70 % affald, der ikke skulle være i containeren.

Se vores film her.

Det er er især pap, papir, tekstiler, metal og elektronik, der kan genanvendes. Og meget findes i sække med blandet affald.

Men også en meget stor del dagrenovation, der ikke hører til på genbrugsstationerne – men derhjemme i restaffald – og også farligt affald, der ikke egner sig til at blive brændt på et almindeligt forbrændingsanlæg.

Vi siger ikke kun farvel til containerne med brændbart, men også velkommen til en række nye containere til:

  • Tekstiler
  • Blød plast og mad- og drikkekartoner
  • Polstrede møbler
  • Rest efter sortering

Nogle af ordningerne er allerede på plads, mens Rest efter Sortering sættes i gang 1. oktober klokken 12.00.

Se folderen Farvel til braendbart

Comments are closed.