Status 17. september

Østre Lyng, den 17. september 2017.

Det er nu godt et par måneder siden at vi afholdt vores generalforsamling, hvor referatet kan læses her>>.

Siden er der sket en del og det er relevant med en opdatering:

Kontingentbetalinger

Vi kan glæde os over at vi nu har mere end120 betalende medlemmer. Det er den bedste tilslutning vi nogensinde har haft. Kassereren vil sende påmindelse til de resterende beboer i vores område. Mange sommerhuse i vores område har skiftet ejer i år og alle de nye beboere ser det som en naturlighed at deltage i fællesskabet og betaler deres bidrag til foreningen.

Elektronisk Post

Foreningen har gennem årene effektiviseret kommunikationen med medlemmerne via elektronisk post og henvisninger til hjemmesiden. Vi er i dag helt afhængige af medlemmernes e-mail adresser. Derfor – skriv til bestyrelsen såfremt du ændrer din e-mail adresse.

Vig Stormøde den 19. august

Den 19 august deltog formanden i SOL-mødet i Vighallen. SOL mødet gentages hvert år i august måned. Her fortæller Odsherred Kommune om de tiltag der gøres inden for sommerhusområdet. Der er ligeledes en opdatering af kloakeringsplanerne i referatet. Referatet fra mødet kan ses her>>

De hårdtprøvede veje

Den meget våde sommer har gjort at vore veje er fyldt med huller. Der er kørt grus ud de sædvanlige steder, og der er lagt ekstra grus på vejene nogle af de steder, der var meget dårlige. Meningen er, at vi selv skal lægge grus i de huller der opstår i løbet af sæsonen, hvilket jeg kan se at mange gør.  Til næste år vil vi gennemgå alle veje med vores vognmand og planlægge en større renovering.

Vore Vandløb

På Generalforsamlingen fik vi mandat til at gå videre med oprensningen af vore vandløb. Ole Funk-Hansen er gået i gang med at indsamle tilladelser fra lodsejerne til at få adgang til de berørte grunde. Hvis man ved at man er en af dem, bedes man hurtigst muligt sende en tilladelse på mail til formanden, det vil lette arbejdet væsentligt.

Kommunen er blevet kontaktet med henblik på at sørge for, at der kommer til at ske en oprensning af de vandløb, hvor lodsejeren ikke er medlem af Grundejerforeningen og ikke har renset sit vandløb efter reglerne. Vi håber på at hele processen kan være afsluttet, så vi kan rense vandløbene op her i efteråret.

Vejskilte

Vi er glade for de nye sten, som forhåbentlig får lov at blive hvor de er. Der er nogle af vejskiltene der er gemt i det grønne. Lodsejerne opfordres til at klippe rundt om dem, så de bliver synlige igen. Nogle lodsejere har renset de hvide skilte (som var blevet grønne). Det ser rigtig pænt ud, så hvis nogen skulle have lyst til at ordne de sidste skilte, ville det være fint.

Beskæring af grene

Kommunen har gennem de sidste år ses igennem fingre med, at lodsejerne ikke beskar deres grene ud mod vores private veje, men nu er det slut. Mange lodsejere har siden sommerferien fået påbud om at bringe forholdene i orden, og vi kan se at det har hjulpet. På Vig stormødet den 19. august sagde kommunens folk med al tydelighed, at der vil blive fulgt tæt op på lodsejernes forpligtelser til grenbeskæring og oprensning af private vandløb.

Grenafhentning

Inden for kort tid laves listen over betalende medlemmer, som kan få hentet grene. Listen sendes til vores vognmand i slutningen af efterårsferien. Grenene vil blive afhentet efter efterårsferien, når det passer ind i vognmandens arbejde. Hvis man endnu ikke har betalt kontingent, kan det nås endnu.

Med venlig Hilsen / Bestyrelsen

Comments are closed.